V E R B E R K  M E D I A T I O N


Ik ben Hans (J.A.B.M.) Verberk, jurist.
Actief als mediator sinds 1997, gecertificeerd NMI-mediator en Rechtbank mediator.
Voorheen ben ik werkzaam geweest als adjunct-directeur in de sociale verzekeringssector en daarvoor als commercieel bemiddelaar in het bedrijfsleven, en internationale handel.

 
Mediation is conflictoplossing door de conflictpartijen zelf, met behulp van de mediator, zonder rechter.
Mediation is een veilige manier om op vertrouwelijke wijze een conflict op te lossen.
 

In de loop der jaren heb ik veel mediation ervaring opgedaan, voornamelijk op het  gebied van:
 

  • zakelijke geschillen in de sfeer van het burgerrechtelijke overeenkomstenrecht,

  • geschillen in de bestuursrechtelijke sfeer en

  • geschillen m.b.t. samenwerking en arbeidsconflicten.


 

Mijn basistarief is € 90,00 incl. BTW, per uur, per partij.
Bij mediation is het gebruikelijk dat de partijen ieder hun eigen kosten dragen, tenzij een der partijen bereid is alle kosten te dragen, hetgeen wel voorkomt bij arbeidsconflicten.


Van belang bij mediation is dat de mediator zich strikt neutraal opstelt tussen beide partijen, en daarom vooraf niet met één van de partijen kan praten, zonder dat de andere partij daarvan op de hoogte is.

Voorlichtings- en kennismakingsgesprekken afzonderlijk met de partijen zijn mogelijk, wanneer de ander partij daarvan op de hoogte is en in principe reeds met de mediation heeft ingestemd.

Wanneer een mediation wordt voorgesteld door de Rechtbank is deze kwestie niet aan de orde. Wanneer u zelf voor mediation kiest, kunt u wellicht een tussenpersoon inschakelen die contact opneemt de mediator, of u overlegt vooraf met de partij waarmee u het conflict heeft. Of u verwijst hem of haar naar deze website.

Mediation is geschikt voor de oplossing van alle conflicten, mits beide partijen bereid zijn om, actief en met een positieve grondhouding, naar een oplossing te zoeken.
Partijen moeten bereid zijn om naar elkaar te luisteren, elkaar serieus te nemen en moeten bereid zijn om te bewegen naar elkaar toe.

Zonder het eigen belang uit het oog te verliezen, oog hebben voor het belang van de ander.

Bij mediation lossen partijen zelf hun gezamenlijk conflict op met behulp van de mediator, maar de mediator doet geen voorstellen of suggesties.
Waar het omgaat bij mediation vindt u hierna nader omschreven.

 

Een mediation begint met het ondertekenen van een mediationovereenkomst en het resultaat van de besprekingen kan worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.


 

Mijn telefoon nr.: 043 347 9954
fax nr.: 084 228 9917
e-mail:
jab.verberk@planet.nlBijgewerkt op: zondag 16 december 2007